Swieccy Misjonarze Komboniane

Intencje rodziny komboniańskiej Styczeń 2023

Comboni y Jesus

Aby tydzień modlitwy o jedność chrześcijan stał się okazją do wzrostu wzajemnego poznania i znalezienia wspólnych elementów wśród różnych denominacji chrześcijańskich, przynaglając nas do tworzenia głębszych relacji ekumenicznych i promowania powszechnego braterstwa, przyczyniając się do realizacji marzenia Jezusa: “Aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21). Módlmy się.