Swieccy Misjonarze Komboniane

Promocja powołania w Ghanie

CLM Ghana

Instytut W Domu Ojca założony przez Misjonarzy Kombonianów jest ośrodkiem pokazującym miłość Boga dla biednych i opuszczonych. W tym celu prawie co roku nowi członkowie są wprowadzani do domu, podczas gdy inni opuszczają ośrodek aby kontynuować szkołę średnią dla dorosłych lub zacząć studia wyższe. Kandydaci ŚMK żyją na terenie instytucji, żeby zobaczyć dobro poszerzające horyzont wszystkich tych, którzy funkcjonują w ramach instytutu. Dlatego planujemy rozpocząć spotkania Grupy Powołaniowej. Ale zanim zaczniemy zastanowiliśmy się nad naszą rolą jako ŚMK. Poza naszymi różnymi posługami, myśleliśmy o tym co identyfikuje nas jako ŚMK. Jesteśmy bardzo zaangażowani w aktywności domu, ale chcemy teraz bardziej skupić się na naszej identyfikacji jako ŚMK i podążaniu za charyzmatem św. Daniela Komboniego. Kontynuujemy refleksję, żeby wybrać specjalne usługi W Domu Ojca w uzupełnieniu jako Promocja Powołania.

Dlatego zaprosiliśmy scholastyka do zaprezentowania tematu podczas wakacji, 17 lipca.

W swojej prezentacji wyjaśnił on sens powołania i zademonstrował rodzaje powołań, jakie możemy odnaleźć w Biblii. Wspaniałą częścią było podzielenie się własnym doświadczeniem studiowania teologii od początku do końca przez całe trzy lata. Scholastyk spotkanie podsumował podkreśleniem potrzeby wiary oraz modlitwy o dobre życie z Bogiem. Justin Nougnui, koordynator grupy ŚMK pomagał scholastykowi przy tłumaczeniu. Oprócz tego co powiedział scholastyk, koordynator grupy ŚMK zwrócił uwagę dzieci i wszystkich słuchaczy na powagę utrzymania dobrych wyników w nauce. Ważne jest to, aby być poważnym i skoncentrowanym zanim osiągnie się swój cel, a także nie należy rezygnować z osiągania wyników w nauce jeśli chce się odpowiedzieć na Boże wołanie. Potem zmotywował dzieci, żeby skupiły się na swojej nauce jeśli chcą osiągnąć wielkie rzeczy w życiu.

Justin Nougnui

Wydarzenia w Ghanie

Ghana1. Spotkaliśmy się w wiosce Dadome, gdzie niektórzy nauczyciele są sponsorowani przez W Domu Ojca Mego(IMFH). Celem było zasianie w ich sercach pragnienia, aby poświęcić się dla głoszenia Dobrej Nowiny najuboższym i opuszczonym. Fakt, że byli oni sponsorowani przez IMFH jest predyspozycją do zrobienia takiego kroku. IMFH jest Instytucją  świadczącą  Dobrą Nowinę “tym małym”. Zgodzili się rozpocząć podróż z ŚMK. Następnie zaplanowaliśmy się spotkać. Nadchodzące spotkanie z nimi jest 28 czerwca.

Ghana

2. W IMFH, korzystając z wizyty Rycerzy i Dam św.Jana, daliśmy im znać o nas. Jako, że już mają pragnienie, aby być bliżej dzieci, są ziemią, która może wydać oddanych i gorliwych ŚMK. Wyjaśniliśmy, kim jesteśmy i co robimy dla nich. Owoc już zaczął się ukazywać.

3. Rada Prowincjalna MCCJ mianowała dwóch księży, aby podróżowali z nami. Są nimi ks.Jean de Dieu Hounongbe (promotor Powołań) i ks.Yves Gbenou (członek Rady Prowincjalnej). Ks.Abel Gueli (sekretarz Komisji Animacji Misyjnej) został mianowany do reprezentowania MCCJ w nadchodzącym spotkaniu kontynentalnym. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sposobu, w jaki Bóg nas prowadzi i dziękujemy Radzie Prowincjalnej za ich uwagę dla świeckich i ich wysiłek, aby dać nam odpowiednią formację jako uczestnikom tego samego komboniańskiego charyzmatu.

Ghana

4. Mówiąc o zaangażowaniu MCCJ w naszej podróży, chcielibyśmy podziękować Bogu za czterdziestą rocznicę kapłaństwa ks.Józefa Rabbiosi. Jest on do dziś kapelanem ŚMK. Oddał się całkowicie dla dobra i konsolidacji ŚMK. Jest tym bliżej nas, dostarcza rad i pokazuje nam sposób w jaki musimy się zaangażować. Dziękujemy Bogu za jego życie i modlimy się, żeby mógł on stać się “świętym i zdolnym misjonarzem”.

5. 24 maja zorganizowaliśmy nasze 13. spotkanie w IMFH. Jak zwykle teraz, na początku uczestniczyliśmy w Eucharystii. Następnie spotkaliśmy się z rodzicami niektórych uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej (uczniów, którzy są pod patronatem IMFH). Celem było zaangażowanie ich w edukację ich dzieci. Duch “zbawienia Afryki przez Afrykę”, “Afrykańczyków, którzy powinni wziąć swój los we własne ręce” jest tutaj siłą, która nas napędza. Niektóre dzieci mogą być pod opieką swoich bliskich i to jest naszym celem.

Ghana

Po tym spotkaniu, kontynuowaliśmy naszym comiesięcznym spotkaniem ŚMK. Wśród różnych punktów omawianych były nasze struktury ŚMK, główne litery z logo, różne sposoby zbierania funduszy dla ŚMK. Myśleliśmy również nad drogą rozpoczęcia zbierania niektórych środków w ramach IMFH wspierając tą samą instytucję (to jest oparte na doświadczeniu w Layibi z pracownikami Dobrego Samarytanina). Koordynator wykonał roczne sprawozdanie naszej grupy, które wszyscy przejrzeliśmy, aby zobaczyć jaką drogą zdążamy. Wyzwania są liczne. Nadchodzące spotkanie będzie 28 czerwca. Spodziewamy się, że o. Jean de Dieu i Yves Gbenou  będą wśród nas, aby kontynuować podróż z nami.

Justin Nougnui, koordynator.