Swieccy Misjonarze Komboniane

Agnieszka i Ewelina posłane przez Kościół do Peru!

LMC Polonia
Świecka Misjonarka Kombonianka

W odstępie tygodnia, nasze ŚMK – Ewelina i Agnieszka, które już wkrótce wyjadą na misję do Peru zostały oficjalnie posłane przez swoich biskupów diecezjalnych.

Agnieszki posłanie odbyło się 2 lutego o godz. 12:00, jeszcze przy dekoracjach Bożonarodzeniowych w Kościele parafialnym w Rybniku-Zamysłowie, a dokonał go, w imieniu całego Kościoła biskup Grzegorz Olszowski.

Świecka Misjonarka Kombonianka

“Idź i głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” – powiedział, wręczając jej krzyż misyjny. Zwrócił się też do zgromadzonych w kościele. “Obrzęd posłania na drogi misyjne jest po to, żebyście o niej nie zapomnieli, byście ją wspierali waszymi modlitwami i ofiarami. Tam, gdzie Opatrzność Boża na drogach misyjnych w dalekim Peru ją pośle, tam będzie też cząstka waszej parafii”- powiedział.

Tydzień później, 9 lutego o godz. 10:00, już w Krakowie, w parafii pw Matki Bożej różańcowej miało miejsce posłanie Eweliny.

Świecka Misjonarka Kombonianka

W homilii bp Jan Zając przypomniał, że Chrystus nie mówi do nas, iż chce, byśmy stawali się solą ziemi i światłością świata…

– On mówi: z chwilą, gdy przyłączyliście się do Mnie, od momentu, gdy świat zaczął was uważać za Moich uczniów, i odkąd Ja sam patrzę na was jako na uczniów, jesteście solą ziemi i światłością świata. Dzieje się to bez waszej zasługi, ale dzięki Mnie, bo postanowiłem posłużyć się wami ku zbawieniu innych.

Wręczając Ewelinie krzyż misyjny, mówił też, że Bóg wybrał ją, by szła i owoc przynosiła. Krzyż ma być zaś jej pomocą i znakiem nadziei oraz pociechy.

Dziewczyny zgodnie przyznają, że cała uroczystość była dla nich dosyć stresującym z punktu widzenia organizacji i logistyki, ale jednocześnie bardzo pięknym i wzruszającym przeżyciem.

Życzymy im błogosławieństwa Bożego i szybkiego wylotu na misje, bo wiemy, że już nie mogą się jej doczekać!

Świeccy Misjonarze Kombonianie, Polska

Dzisiaj jest dzień radości!

Asamblea LMC
Logo LMC

„Radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość. W tej adhortacji pragnę zwrócić się do wiernych chrześcijan, aby zaprosić ich do nowego etapu ewangelizacji naznaczonego ową radością i aby ukazać drogi Kościoła w najbliższych latach.” Z adhortacji Evangelii Gaudium, rozdz. 1.

Dzisiaj jest dzień radości!

To jest niedziela Gaudete.Gaudete to łacińskie słowo na określenie radości i w tę niedzielę jesteśmy wezwani, by zatrzymać się w Adwencie, przypomnieć sobie radość i oczekiwanie na Obiecane Odkupienie. Słyszeliśmy w pierwszej antyfonie: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!” Z Listu do Filipian 4,4. Te słowa powinny nam towarzyszyć w każdym momencie, nawet jeśli czasem to bardzo trudne.

Dla nas, Świeckich Misjonarzy Kombonianów, to także kolejny powód do radości. Rok temu, podczas zgromadzenia generalnego w Rzymie zdecydowaliśmy, że trzecia niedziela Adwentu będzie naszym świętem, podczas którego będziemy mogli świętować razem z innymi członkami Rodziny Komboniańskiej.

Asamblea LMC

To może być bardzo inspirujący dzień, dla nas, jako misjonarzy. W adhortacji papieża Franciszka „Evangelii Gaudium” usłyszeliśmy jak radość oraz misja są ze sobą połączone.

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o źródle radości. Radość prawdziwego chrześcijanina jest inna od tej, którą oferuje współczesny świat. Pochodzi ona ze spotkania z Jezusem Chrystusem, które musi być nieprzerwanie ponawiane każdego dnia. Obecność Boga w naszym życiu oraz Jego bezwarunkowa miłość wzmacnia tę radość. Chrześcijanie muszą być wypełnieni tą radością i promieniować nią wokół. Nie możemy jej zatrzymać dla samych siebie. Jesteśmy wezwani do dzielenia się z innymi, tak, by dotarła do wszystkich. Szczególnie do najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych, którzy nie zaznali w życiu zbyt wiele dobra. To jest podstawa misji we wszystkich miejscach, w których służymy.

Asamblea LMC

Papież Franciszek powiedział o tym piękne słowa w homilii rozpoczynającej Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Może wielu z Was ją słyszało, ale warto jeszcze raz ją przeczytać i rozważyć: „Czy my, którzy odkryliśmy, że jesteśmy dziećmi niebieskiego Ojca, możemy trwać w milczeniu z radości bycia kochanym, z pewności, że jesteśmy najcenniejsi w oczach Boga? To jest przekaz, na który czekało tak wiele osób. I to także nasz obowiązek. Zapytajmy siebie: jakim świadkiem jestem?”

Grzeszymy przez zaniedbanie, które jest przeciw misji, za każdym razem, kiedy zamiast rozsiewać radość, myślimy o sobie jako o ofiarach lub, że nikt nas nie kocha i nie rozumie. Grzeszymy przeciw misji, kiedy ulegamy rezygnacji: „Nie mogę tego zrobić, nie dam rady” Co to znaczy? Bóg dał Ci talenty, a Ty oceniasz siebie tak kiepsko, by nie pomóc choć jednej osobie? Grzeszymy przeciw misji, kiedy narzekamy i powtarzamy, że wszystko idzie coraz gorzej, w ogóle jest źle na świecie i w Kościele. Grzeszymy przeciw misji, kiedy stajemy się zniewoleni przez strach, który nas paraliżuje i kiedy jesteśmy pasywni przez myślenie, że „nic się już nie zmieni”. Grzeszymy przeciw misji, kiedy traktujemy życie jak jarzmo, a nie dar i kiedy stawiamy siebie i swoje dylematy w centrum, zamiast skupiać się na braciach i siostrach, którzy czekają na miłość.

Asamblea LMC

Dzisiaj jest piękny dzień, by świętować razem, zjednoczeni ze wszystkimi ŚMK na całym świecie. To także dobry dzień na refleksję i podzielenie w grupach:

  • Jakim jestem człowiekiem? Czy jestem jak człowiek, który wrócił właśnie z pogrzebu? Czy tym, który promieniuje zapałem, bo otrzymał radość Chrystusa?
  • Jak Bóg zaprasza mnie do wracania do źródła mojej radości?
  • Jak pielęgnuję moje źródło radości, moją relację z Jezusem?
  • Czy moje codzienne życie, pozwala mi, by dary Ewangelii rozsiewać dla innych?

Rozważając te zagadnienia, pamiętajmy, że to radość jest oznaką, że Ewangelia jest głoszona i przynosi owoce. Niech cała nasza służba będzie pełna radości Ewangelii, która jest osadzona w naszych osobistych spotkaniach z Jezusem.

Asamblea LMC