Swieccy Misjonarze Komboniane

Intencje rodziny komboniańskiej Kwiecień 2024

Oración 2024
Oración 2024

Aby Pan dał wszystkim misjonarzom udział w tajemnicy paschalnej Chrystusa – tajemnicy życia silniejszego od śmierci – aby nauczyli się odzierać ze starego człowieka i przyoblekać się w uczucia Chrystusa: czułość, dobroć, pokorę, cierpliwość, wielkoduszność i bliskość z najmniejszymi w historii. Módlmy się.