Swieccy Misjonarze Komboniane

Refleksje ze spotkania: Królestwo Boże – mit czy rzeczywistość?

“Królestwo Boże jest rzeczywistością zawsze w budowie w każdym z nas”

Semente

“Królestwo Boże jest rzeczywistością zawsze w budowie w każdym z nas”

Dom Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego w Lizbonie gościł w miniony weekend świeckich, którzy rozpoczęli szkolenie we wrześniu, podczas konferencji misyjnej w Fatimie.

Były to bardzo intensywne dni i prawdziwe wzbogacenie dzięki trenerom – Siostrze komboniance   Carmo Ribeiro i ŚMK Pedro Moreira .

Temat wybrany na refleksję: Królestwo Boże – mit czy rzeczywistość? Został szeroko przyjęty i pozostawił, z pewnością, słodki smak, że Królestwo Boże jest rzeczywistością zawsze w budowie w każdym z nas, i poza byciem Kościołem, idzie dalej niż to. Gdzie, między innymi, jest miłość, przebaczenie, radość, pokora, ziarna Słowa, czasem małe, ale Duch zasiewa gdzie i kiedy chce.

Królestwo Boże jest ostatecznym celem wszystkich mężczyzn i kobiet. Królestwem Boga jest sam Jezus, a zatem Królestwem Bożym jest Miłość.

Podziękowania wszystkim za gościnność, za wszystko co nam daliście i nauczyliście i za piękne świadectwo życia i przyjaźni.

Św. Daniel Comboni miał rację, kiedy mówił . “Nie boję się, umrę, ale moja praca nie umrze”.

Przez Rufina Garcia

 

Światowy Dzień Misyjny

W ubiegły weekend obchodziliśmy kolejny Światowy Dzień Misyjny i nie ma nic lepszego niż świętowanie tego dnia z rodziną! Czyli kolejna misyjna impreza w domu Famalicão, która stała się czasem wspólnoty i wymiany w naszej komboniańskiej rodzinie.

Obchody 10-lecia kanonizacji św. Daniela Comboniego. Zaczęliśmy przygotowywać nasze serca na tę uroczystość już w sobotę w nocy, misyjną wigilią. Z udziałem kilku osób z parafii, mogliśmy trwać w modlitwie i komunii z ubogimi, przypominając w tym roku o wszystkich niewolach, które wciąż istnieją i tych, które pojawiają się w dzisiejszych czasach.

W niedzielę wcześnie rano, zaczęły przybywać autobusy i samochody, które przywiozły wszystkich ludzi, którzy chcieli wziąć udział w tej misyjnej uroczystości! Pomimo groźby deszczu i, w niektórych przypadkach, wieku i bólu nóg , nie chcemy zatrzymać dzielenia się darem radości z bycia razem, wspólnej modlitwy za wszystkich ludzi, którzy cierpią i są zapomniani przez większość społeczeństwa oraz bycia Kościołem misyjnym, prowadzącym dobrą nowinę przez cały kraj.

Podczas przywitania, loterii fantowej i spotkania poprowadzonego przez o. Victora Dias, doświadczyliśmy środowiska wspólnoty i radości z bycia razem . Punktem kulminacyjnym naszych misyjnych obchodów była Eucharystia. W tym roku sprawował ją o. António Martins, który niedawno przybył z Peru i będzie integrować wspólnotę Famalicão, w której będzie kontynuował swoją misję . Również młodzi z Lemenhe i Mouquim, jako członkowie grupy JIM, chcieli być z nami, wspierając uroczystości śpiewem.

Po miłym lunchu i bardzo chwalonej zupie, mieliśmy popołudniowe zajęcia rekreacyjne i kulturalne grup z Vila Nunu , Santa Maria de Oliveira i innych lokalnych artystów, którzy śpiewali i oczarowali naszą popołudnie! Wspólne świętowanie 10-lecia kanonizacji św. Daniela Comboniego, zakończyliśmy modląc się modlitwą rodziny komboniańskiej, która jest kontynuacją odpowiedzi na wezwanie Boga, trwaniem i nie traceniem nigdy nadziei.

Udział w tej misyjnej uroczystości, dzieląc idee Daniela Comboniego z tymi wszystkimi ludźmi, którzy współpracują i sprawiają, że misja staje się możliwa, jest realizacją jego słów : “Umieram , ale moje dzieło nie umrze”.

przez Sandra Fagundes

Rozeznawanie ŚMK: Wszystko i wszyscy dla Misji!

Wspólnota ŚMK z Porto zainicjowała w miniony weekend rozeznawanie odnośnie tematu ekonomii, który został rozpoczęty przez Komitet Centralny. Jest to temat, który będzie krok po kroku rozpracowywany na poziomie wspólnotowym i mamy nadzieję, że dojdziemy do wniosków najszybciej, jak to możliwe, aby odpowiedzieć na ten pilny międzynarodowy problem , który dotyczy i dotyka wszystkich.

Mealheiro

Rzeczywiście, utworzenie międzynarodowego funduszu wspólnego (który był przedmiotem dyskusji przez co najmniej 20 lat!) jest teraz koniecznością, którą należy się zająć, nie tylko ze względu na sam ruch, ale przede wszystkim dla misji, do uczestnictwa w której wszyscy jesteśmy wezwani .

W tym sensie nasze refleksje na poziomie wspólnoty w Porto, skupiają się na tym, że ŚMK w Portugalii mają obowiązek uzupełniać krajowy fundusz wspierania ŚMK, którzy są na misji zagranicą, aby opłacać im składki na ubezpieczenie społeczne, między innymi zobowiązaniami .

Jednak uważamy, że naszym obowiązkiem jest również przyczynienie się do stworzenia międzynarodowego funduszu , ponieważ to również stanowi znak naszego poczucia przynależności. W rzeczywistości, jest to także nasz fundusz, jak że jest on wszystkich i dla wszystkich. Chcemy w ten sposób dzielić się, w miarę naszych możliwości, tym, co możemy dać.

W Portugalii to rozeznanie potrwa do końca roku. W rzeczywistości, poza naszą wspólnotą, są jeszcze dwie inne (w Viseu i Lizbonie), które również dokonują takie rozeznawanie, tak więc na początku przyszłego roku możemy dać odpowiedź do Komitetu Centralnego.

Jeśli prawdą jest, że misja stawia przed nami wyzwania, nie mniejszą prawdą jest też, że to skłania nas i wymaga konkretnych gestów ducha ofiarności i wspólnoty, powołania i dóbr.

przez Susana Vilas Boas

Daje życie październikowemu misjonowaniu w sercu lokalnego Kościoła

Comunidade de vida do Porto

W weekend 11-13. października wspólnota ŚMK z Porto (Portugalia) przeprowadziła animację misyjną w parafii S. Martin of Bougado – Trofa. Uczestniczyli w tym: Susana Vilas Boas, Sandra Fagundes, Franquelim Alves, Carlos Barros oraz o. Manuel Lopes.

W piątkowy wieczór odbyła się prezentacja dla młodych oraz odpowiedzialnym z parafii, mająca na celu zapoznanie ich z ŚMK oraz projektem komboniańskiej rodziny na ten rok. Ten projekt – „ZO KWE ZO” – ma za zadanie pomóc w opiece medycznej pigmejów w Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA).

Uczestniczyliśmy w sobotniej Eucharystii o 16:30 i 17:00, oraz w niedzielnych Mszach o 8:30, 11:00 i 19:00, gdzie dawaliśmy świadectwo naszej obecności w RŚA i wyjaśnialiśmy projekt komboniańskiej rodziny na rok 2013/14.

Na życzenie proboszcze z parafii Santa Maria de Alvarelhos, także uczestniczyliśmy w Mszy Świętej w sanktuarium St. Euphemia.

Podziękowania dla o. Luciano, pastora z kościoła St. Martin of Bougado, który bardzo miło nas przyjął, oraz dla całej wspólnoty, która okazała zainteresowanie i hojność.

Dziękujemy także parafii Santa Maria de Alvarelhos za hojność i otwartość w przyjęciu nas oraz dzieleniu z nami radości tego październikowego misjonowania, co prowadzi nas wszystkich do przekraczania granic i „wykraczanie poza” w naszym byciu chrześcijaninem.

 

W weekend 11-13. października wspólnota ŚMK z Porto (Portugalia) przeprowadziła animację misyjną w parafii S. Martin of Bougado – Trofa. Uczestniczyli w tym: Susana Vilas Boas, Sandra Fagundes, Franquelim Alves, Carlos Barros oraz o. Manuel Lopes.

W piątkowy wieczór odbyła się prezentacja dla młodych oraz odpowiedzialnym z parafii, mająca na celu zapoznanie ich z ŚMK oraz projektem komboniańskiej rodziny na ten rok. Ten projekt – „ZO KWE ZO” – ma za zadanie pomóc w opiece medycznej pigmejów w Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA).

Uczestniczyliśmy w sobotniej Eucharystii o 16:30 i 17:00, oraz w niedzielnych Mszach o 8:30, 11:00 i 19:00, gdzie dawaliśmy świadectwo naszej obecności w RŚA i wyjaśnialiśmy projekt komboniańskiej rodziny na rok 2013/14.

Na życzenie proboszcze z parafii Santa Maria de Alvarelhos, także uczestniczyliśmy w Mszy Świętej w sanktuarium St. Euphemia.

Podziękowania dla o. Luciano, pastora z kościoła St. Martin of Bougado, który bardzo miło nas przyjął, oraz dla całej wspólnoty, która okazała zainteresowanie i hojność.

Dziękujemy także parafii Santa Maria de Alvarelhos za hojność i otwartość w przyjęciu nas oraz dzieleniu z nami radości tego październikowego misjonowania, co prowadzi nas wszystkich do przekraczania granic i „wykraczanie poza” w naszym byciu chrześcijaninem.