Swieccy Misjonarze Komboniane

Spotkanie ŚMK w Polsce

Navidad LMC Polonia 2021

Grudniowe spotkanie Świeckich Misjonarzy Kombonianów nosiło tytuł “Animacja duszpasterska na misjach” i odbyło się 17-19 grudnia. Rozpoczęliśmy je w piątek wspólną kolacją, następnie zaczęły się warsztaty, podczas których poznaliśmy jak wyglądała praca duszpasterska na misji Ewy w Ugandzie, Ani w Republice Środkowej Afryki i Adeli z Tobiaszem w Etopii. Było to dla nas cenne doświadczenie.18 grudnia w sobotę po śniadaniu Magda przypomniała nam podczas katechezy życiorys św. Daniela Comboniego na podstawie, którego mieliśmy opisać jakie są cechy animatora misyjnego. Następnym punktem programu było świadectwo Pauli z Diakoni Misyjnej Ruchu Światło -Życie, która była w Kenii i pomagała w pracy w sierocińcu “Shalom”. Potem Sebastian przedstawił nam życie świeckiej misjonarki Heleny Kmieć, która swoim śpiewem, radością i służbą zdobywała ludzi dla Pana Boga, a doświadczenie misyjne przeżyła na Węgrzech, w Zambii i Boliwii…

Na spotkanie przyjechali do nas również Bogusia i Andrzej, którzy byli w Etiopii i dzielili się z nami przeżyciami z misji.

Nasze Komboniańskie dzieci też mają swoją formację, a zadbała o to ciocia Dominika, która przygotowała m.in. Jasełka. Piękny występ dzieci był wstępem do naszej Wieczerzy Wigilijnej. Każdy z Przyjaciół Comboniego i Kandydatów przywiózł coś smacznego do jedzenia. Dzieliliśmy się opłatkiem oraz śpiewaliśmy i graliśmy razem kolędy. Był również czas na osobistą modlitwę w kaplicy.

Niedzielę 19 grudnia zaczęliśmy wspólną Eucharystią, której przewodniczyli o.Adam i o. Rene. Życzenia świąteczne ojca ukierunkowały nas na to co najważniejsze – na spotkanie z Nowonarodzonym Panem, który obdarza nas Bożą Miłością.

Podsumowaniem naszego weekendu była katecheza s. Joanny o “Rodowodzie Jezusa”. Przypomniała nam o tym, że Jezus przychodzi do każdego z nas bez względu na to jacy jesteśmy, aby nas przemienić. Był to piękny czas , który spędziliśmy w rodzinnej atmosferze.

ŚMK Polska

Posłany do Mozambiku, by dzielić się Chrystusem

Bartek

W kaplicy św. Jana Pawła II w Krakowie odbyło się uroczyste posłanie Bartłomieja Tumiłowicza na misję do Afryki.

Bartek

Bartłomiej Tumiłowicz podjął się wyzwania bycia świeckim misjonarzem na kontynencie, skąd „przyjdzie wiosna Kościoła”, jak mówił patron jego parafii, św. Jan Paweł II

W homilii biskup Robert Chrząszcz odniósł się do fragmentu Ewangelii o Apostołach pragnących siedzieć obok Zbawiciela w Jego królestwie (Mk 10, 35-45), zauważył, że aby się tam dostać, należy wpierw oblec się w szatę pokory podczas ziemskiego życia: – Czy rzeczywiście te słowa obracają świat do góry nogami? Tak naprawdę, to nie. To po prostu przywrócenie mu właściwego porządku. Jezus często burzył utarte schematy myślenia, aby wprowadzić porządek Ewangelii, będący gwarancją prawdziwego szczęścia. On chce nas uwolnić od pragnień, które nas zniewalają. Dzisiaj On chce przekonać każdego z nas, że nasza wielkość nie polega na panowaniu i posiadaniu władzy.

Hierarcha wskazał na przykład patrona parafii, który podjął się z miłością wielkiej odpowiedzialności, która na nim ciążyła: – „Kto by między wami chciałby stać się wielkim, niech będzie sługą waszym”. W to zdanie, w sposób piękny i fantastyczny, wpisuje się patron naszej wspólnoty parafialnej, św. Jan Paweł II Wielki. I wiemy, że jego wielkość nie polegała na tym, że był papieżem, ale był wielki, bo miał postawę służby. On chciał służyć człowiekowi na stanowisku, w miejscu, w którym Pan Bóg go postawił. Bo postawa służby wcale nie oznacza schowania się w cień, niezajmowania stanowisk czy ucieczki od aktywności. Nie trzeba też zmieniać pracy na bardziej służebną

Bartek

Duchowny podkreślił, że to uniżenie pomaga nam osiągać rzeczy wielkie. Nawiązując do zadania, którego się podjął świecki misjonarz, zaznaczył: – Wiemy i wierzymy w to, że pan Bartłomiej nie jedzie tam, aby panować, aby nagle móc się nazwać wielkim misjonarzem, jaki to ja jestem ważny, bo będę misjonarzem. On tam jedzie służyć. Dlatego ta misja jest wielka, bardzo ważna. Im bardziej mamy w sercu tę wolę służenia, dawania się innym, tym większymi w oczach Bożych się stajemy.

Biskup powiedział o celach, jakie misjonarz ma przed sobą: – Dlatego dzisiaj z taką radością i czcią wspominamy św. Jana Pawła II Wielkiego i tych innych wielkich świętych, którzy poprzez swoją służbę i swój dar pokazali wielkość w prostocie i miłości do Pana Boga. Dzisiaj modlimy się też za pana Bartłomieja, aby dobry Bóg mu towarzyszył, aby dobrze rozumiał tego ducha służby, który będzie mu bardzo potrzebny tam w pracy misyjnej. Aby mógł otwierać serca innych ludzi na Chrystusa. Ale wpierw musi otworzyć swoje serce.

Bartek

ŚMK Polski

Historia Tarekegna- chłopca, który żył na ulicy

Etiopia
Etiopia

Chciałabym opowiedzieć wam historię Tarekegna, który kiedyś był dzieckiem ulicy.Tarekegn pochodzi z niezbyt zamożnej rodziny. Ma oboje rodziców i aż siedmioro rodzeństwa. Tarekegn swego czasu zwykł jeździć ze swoim ojcem do dzielnicy zwanej Zero Amist. Jego ojciec prowadził katechezy w jednym z protestanckich kościołów. Chłopiec jednak zaczął się popadać w złe towarzystwo. W tamtejszej okolicy spotykał dzieci ulicy, które zachęcały go do korzystania z używek, do wychodzenia z nimi na ulicę i żebractwa.

Tarekegn tak się wkręcił, że pewnego razu sam uciekł i pozostał na ulicy. Zaczął tam spędzać całe dnie i noce. Nabrał bardzo złych nawyków. Jego rodzina o tym wiedziała i miała z nim sporadyczny kontakt jako że jego dom znajduje się tuż za Awassą i ojciec pracuje w samym mieście. Tarekegn jednak nikogo nie słuchał.

Pewnego dnia trafił do ośrodka. Zaczął uczestniczyć w otwartych zajęciach. Był jednym z pierwszych chłopców, których przyjęliśmy do ośrodka tuż po rozpoczęciu pandemii. Chłopiec cieszył się, że mógł u nas zamieszkać, ale muszę przyznać, że nie było z nim łatwo. W trakcie jego resocjalizacji mieliśmy z nim różne problemy, których było stosunkowo więcej niż z innymi dziećmi. Tarekegn z biegiem czasu bardzo się zmienił. Był u nas rok. Ostatecznie wszystko dobrze się skończyło i wrócił do domu. Mieszka z rodziną i kontynuuje szkołę. Wierzę, że już tak pozostanie i nigdy nie wróci na ulicę.

Magdalena Soboka, ŚMK Etiopia