EspañolnadaInglésnadaFrancésnadaportuguesnadaAlemánnadaitalianonadaPolska

Central African Republic Republika Środkowoafrykańska

Organizacja ŚMK

We współpracy z miejscowym Kościołem, gdzie tworzymy nasze codzienne życie, włączamy się w różne społeczne działania na rzecz rozwoju Kościoła oraz wspierania duszpasterstwa.

Nasze powołanie misyjne ma wymiar dualny. Żyjemy jako ludzie świeccy (w rodzinie…) i jako misjonarze „ad gentes”.

Żyjemy we wspólnocie, dając świadectwo naszej tożsamości osób wierzących oraz pokazując drogę ewangelizacji. Wspólnota wzrasta przez dialog (dzień wspólnoty, indywidualne i wspólne projekty…) i modlitwę (osobistą i wspólnotową, wieczornice, specjalne okazje…). Zawsze utrzymując jasnej organizacji: MCCJ jako doradca, koordynator, skarbnik, doradca i mówca. Jezus Chrystus jest w centrum naszego życia wspólnotowego: w radości, kryzysie, konflikcie, konfrontacji i roztropności, w przyjaźni i wybaczaniu.

Zawsze otwarta wspólnota – to podstawa służby i słuchania, zwłaszcza najbiedniejszych, w Mongoumba w grupie etnicznej Aka (Pigmeje), najbiedniejsi z biednych, dzieci i chorzy…, z nimi tworzymy projekty opieki zdrowotnej, projekty edukacyjne, a w szczególności pracujemy dla ich integracji społecznej.

Działamy z charyzmatem św. Daniela Comboniego, w odpowiedzialności i współpracy z Rodziną Komboniańską (dzieląc projekty, duszpasterstwo,… misje), głównie we wspólnocie apostolskiej z Misjonarzami Kombonianami i w zgodzie z Diecezją. Działamy na rzecz ubogich, a nasze życie tworzymy na podstawie życia misyjnego.

Zgodnie z hasłem: „Zbawić Afrykę przez Afrykę”, staramy się:

Spotkaj ŚMK

Kontakt:

P. Jesús Ruiz Molina (MCCJ)

Central African Republic

Powierzchnia: 622.984Km2

Ludność: 4.692.000 mie

miejska (39.3%) wiejska (60.7%)

Stolica: Bangui

Języki: francuski i Sango (oficjalne), Baya

Plemiona: Baya, Banda, Mandia, Sara, Pygmies.

Średnia długość życia: 49.1 lat

Szkolnictwo: 56%

IDH: 0.352

mailKontakt    BlogBlog    FormacionSzkolenie   Aviso LegalInformacje prawne